Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  29 09 2021 - hold kval 1/5 

 Sidste nye resultater:


 22 09 2021 -  parkval 3/8

 15 09 2021 -  parkval 2/8

 08 09 2021 -  parkval 1/8

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Holdturnering 2021/2022

23 09 2021-Tyge Fogh

Holdturneringen - Alle hold på plads


Hold 1
Vibeke Lund - Susan Just-Olesen
Rasmus Nygaard Nielsen - Tyge Fogh

Hold 2
Durrin Hynes - Kjeld Hansen
Christian Lahrman - Nikolaj la Cour

Hold 3
Pim Bussink - Lars Ejskjær
Claus Jensen - Michael Beck

Hold 4
Claus Rune Nielsen - Kim Poulsen
Peter Haff - Anne Mette Staugaard

Hold 5
Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg
Jens Astrup - Michael Velschow-Rasmussen

Hold 6
Eva Oleksiewicz - Jakob Jensen
Inge Christensen - Verner Blankenstein

Hold 7
Jesper Poulsen - Birger Jonasen
Henrik Steen-Knudsen - Ole Majgaard

Hold 8
Henrik Kruse Petersen - Flemming Poulsen/Leif Nygaard
Kim Nørgaard Nielsen - Troels Husted Jensen

Hold 9
Hanne Jensen - Hanne Sørensen
Lars Skovenboe - Poul Have Nielsen

Hold 10
Dan Mungaard - Kirsten Vesth-Hansen
Dann Brunebjerg - Peter Lyngsø

Hold 11
Wivi Eckstrøm - Gurli Stie
Jan Anker Svendsen - Ole Eckstrøm

Hold 12
Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldsen
Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit

Hold 13
Preben Thaarup - Dan Nybo
Martin Christoffersen - Jens Grann

Hold 14
Ingrid Ledertoug - Lisbeth Smed
Jesper Nygaard Nielsen - Esben Tind

Hold 15
Niels Agger - Henrik Sagild
Casper Rubin - Henrik Beck

Hold 16
Nikolaj Noval - Jimmy Jørgensen
Boyd Jancey - Bjarne Johansen