Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 27 04 2022 -  Ordentligt Clubraad

 20 04 2022 -  par kval

 06 04 2022 -  ekstra

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Om kontingent

01 10 2021-Rasmus Nygaard Nielsen

Kontingent til Studen bedes indbetalt med netbank. Det vigtigste er dit navn. Aktive medlemmer (clubmænd) fremgår under "Studen 2021-22”. Passive medlemmer bliver først registreret, når kontingentet er betalt.

Om contingentsats
Generelt om kontingentet
Hvis Studenterforeningen er din eneste eller primære klub er det årlige kontingent fastsat til 1.800 kr. for ældre clubmænd og 1.100 kr. for yngre clubmænd (t.o.m. 25 år). Clubmænd under 18 år betaler 800 kr.
Hvis du som ældre clubmand også spiller i en anden klub, og har denne som primær klub, skal du betale 1540 kr. for en sæson.
Yngre clubmænd under 26 år, der har en anden primærklub, skal betale 840 kr. (se nedenfor om de nye begreber).
For Passive Clubmænd er kontingentet nu fastsat til 500 kr. (inkl medlemskab af DBF).
Betalingsterminerne samt definitionen af Yngre Clubmænd fremgaar af Skraaen’s §4.

Betaling
Indbetaling skal ske via netbank reg.nr.1551 konto nr. 1497669 (Danske Bank). Indbetaling skal foretages SENEST første spilledag i oktober (Februar for ½-aarlig Indbetaling).Oplys venligst dit navn ved betalingen.
Indbetaling fra udlandet. Betaler du fra udlandet, skal du benytte både IBAN og BIC/SWIFT.
IBAN: DK7030000001497669 og BIC (SWIFT-adresse: DABADKKK