Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 27 04 2022 -  Ordentligt Clubraad

 20 04 2022 -  par kval

 06 04 2022 -  ekstra

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Studen 2021 - 2022

11 09 2021-Tyge Fogh

Aktive clubmænd og anden nyttig information


Sæson 2021/2022 spiller de 32 par nævnt nedenfor i Studen.

Spillestedet er Høffdingsvej 10, 2500 Valby

Spilleaften onsdag, start kl 18.45

Feltet den kommende sæson

1. Rasmus Nygaard Nielsen - Tyge Fogh
2. Susan Just-Olesen - Vibeke Lund
3. Ole Majgaard - Henrik Steen-Knudsen
4. Claus Rune Nielsen - Kim Poulsen

5. Peter Lyngsø - Dann Brunebjerg
6. Troels Husted Jensen - Kim Nørgaard Nielsen
7. Niels Agger - Henrik Sagild
8. Dan Nybo Jensen - Preben Thaarup

9. Jens Astrup - Mikael Velschow-Rasmussen
10. Birgitte Rønn - Karen Merete Enevoldsen
11. Jakob Jensen - Ewa Oleksiewicz
12. Kjeld Hansen - Durrin Hynes

13. Dan Mungaard - Kirsten Vesth-Hansen
14. Jens Grann - Martin Christoffersen
15. Jesper Poulsen - Birger Jonasen
16. Ingrid Ledertoug - Lisbeth Smed

17. Gurli Stie - Wivi Eckstrøm
18. Inger Christensen - Verner Blankenstein
19. Nikolaj Noval - Jimmy Jørgensen
20. Kim Bo Petersen - Perry Sjöberg

21. Anne Mette Staugaard - Peter Haff
22. Jesper Nygaard Nielsen - Esben Tind
23. Maj-Britt Nielsen - Inger Jarnit
24. Boyd Jancey - Bjarne Johansen

25. Pim Bussink - Lars Ejskjær
26. Jan Anker Svendsen - Ole Ekstrøm
27. Henrik Kruse Petersen - Flemming Poulsen/Leif Nygaard
28. Michael Beck - Claus Jensen

29. Casper Rubin - Henrik Bech
30. Christian Lahrman - Nikolaj la Cour
31. Hanne Jensen - Hanne Sørensen
32. Lars Skovenboe - Poul Have Nielsen

KH Oldermandsrådet