Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 27 04 2022 -  Ordentligt Clubraad

 20 04 2022 -  par kval

 06 04 2022 -  ekstra

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Clubraad 1. september 2021

02 09 2021-Tyge Fogh


O. Æresclubmand Henrik Kruse vælges som dirigent. Dirigenten erklærer clubraadet for korrekt indkaldt
1. Talende oldermands beretning om dette og hint.
Corona taget i betragtning har clubrådene være afholdt sporadisk og på afvigende tidspunkter. Det kan der tænkes over og clubben giver 2 runder øl til dette clubraad.
Studen har overlevet det sidste år online, med ret flittig medlemsdeltagelse i diverse turneringer på BBO og Realbridge.
I år er vi 32 par. Færre end længe, men et rigtigt godt antal for afvikling af turneringer.
Mest interessant er at der er kræfter i gang, inklusive alle bridgeklubber og skakklubber, for at udvide Caso Latinoamericana med en overetage til tankesport. Et projekt der kræver penge og arbejdsindsats for at kunne realiseres. Hvis det kan lade sig gøre, vil det være fantastisk. Gode forhold for spillerne. Mulighed for at tilbyde skolebridge og skoleskak. Og gode og billige forhold giver flere medlemmer.
2. Skrivendes beretning
Clubmænd der fortjener ros for deres meritter ved det grønne bord fik det under dette punkt. Resumé kan findes her.
3. Tællendes beretning
Vi har ikke brugt penge og har mere end 100.000 i kassen.
Der har ingen udgifter været til distriktes klubholdsturnering. Det kan nås endnu. Afholdes 18. september og Studen betaler. En win win situation.
Udgift til lokaler har, corona taget i betragtning, været beskeden. Fremover vil udgiften stadig være relativt beskeden. Huslejen er ca det halve af prisen på Valby Langgade.
Detaljeret regnskab vil snarest foreligge med link her.
Tællende foreslår kontingentet fortsat er 1800 for medlemmer med primærklub i Studen. Med vanlige reduktioner for medlemmer med anden primærklub og for juniorer.
Vedtages med applaus
4. Tiende fremlægger turneringsplanen.
Alle møder alle i både hold og par. Efter kvalifikation opdeling i 2 rækker.
Indlæg fra clubmændene om at så bliver der ikke så mange aftener med holdturnering. So be it.
5. Valg til oldermandsrådet
Der er ingen modkandidater og alle de siddende oldermænd accepterer at fortsætte:
Talende: Henrik Knudsen
Tiende: Durrin Hynes
Tællende: Rasmus Nygaard Nielsen
Seende: Jens Astrup
Skrivende: Tyge Fogh
Til suppleanter vælges:
Birgitte Rønn, Ole Majgaard og Martin Christoffersen
Til revisorer vælges:
Claus Rune Nielsen og Jesper Poulsen
6: Indkomne forslag
A) Jens Astrup og Tyge Fogh foreslår de selv tager på turneringslederkursus. Vedtaget.
B) Er semiåbent(medlemmer, eventuelt i følge med udenklubsmedlem) hus på Realbridge fredag aftener kl 19 interessant? Spredt halvlunken interesse. Vi prøver. (Efter mødet har Tyge Fogh aftalt med sig selv at første gang bliver fredag 10.september 2021 kl 19)
7) Kævl om alle småting vedrørende clubbens forhold
Intet værdigt til referat.
Herefter afslutter dirigenten mødet.