Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 27 04 2022 -  Ordentligt Clubraad

 20 04 2022 -  par kval

 06 04 2022 -  ekstra

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Indkaldelse ordentligt clubraad onsdag 27-04-2022 kl 18.45

20 04 2022-Tyge Fogh

Kalenderen:
27-04-2022: Ordentligt Clubraad
30-04-2022: Pubcrawl
21-05-2022: Malmø-Studen

O. Valg af dirigent
1. Talende oldermands beretning
Om det forgangne år
2. Skrivendes oldermands beretning
Clubmænd der fortjener ros for deres meritter ved det grønne bord
3. Tællendes beretning
Hvortil vi har forbrugt de indkomne midler
4. Valg til oldermandsrådet
Det Ordentlige Clubraad vælger hvert Aar:
Talende Oldermand
Tællende Oldermand
Skrivende Oldermand
Seende Oldermand
Tiende Oldermand
Fem suppleanter
To Revisorer
6: Indkomne forslag
Oprydning(Tyge Fogh): Det er annonceret og opfattet af nogle at der efter en spilleaften skal ryddes op. Klubmændene har mange andre presserende opgaver efter en spilleaften er slut og der er derfor ikke stor tilslutning til den fælles oprydning.
Det skal hermed foreslås
1. Hver spilleaften er 4 clubmænd ansvarlige for slutoprydningen. Denne opgave går på tur og kan forventes pålagt 2 eller 3 gange i løbet af en sæson.
2. Fysisk svagelige clubmænd kan, hvis det ønskes, søge om dispensation fra oprydningen
3. Clubmænd der er svagelige på anden vis kan, hvis de ønsker at fritages for oprydning, betale normalt kontingent plus kr 500
4. Henrik Lahrman sørger for, i samarbejde med oldermandrådet at der er en skriftlig vejledning om hvorledes møblementet skal stå ved endt spilleaften.
Disse regler forhindrer ikke at clubmændene sørger for at deres bord ved turneringens afslutning er ryddet for flasker, kopper, sprit og parfume.
7. Kævl om alle småting vedrørende clubbens forhold
8. Clubrådet afsluttes