Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  01 02 2023 - (special: hold 3/13) 

 Sidste nye resultater:


 25 01 2023 -  hold 8/13 A 

 18 01 2023 -  parkval 9/9 A 

 11 01 2023 -  hold 7/13 A 

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 07-09-2022 Uordentligt clubraad

08 09 2022-Tyge Fogh

Referat fra uordentligt clubraad

Henrik Kruse påtog sig på opfordring og ikke for første gang rollen som dirigent.
Dirigenten startede med at fastslå at clubraadet ikke er korrekt indkaldt og der ikke foreligger nogen dagsorden.
De fremmødte clubmænd blev forespurgt om clubraadet, trods disse alvorlige omstændigheder, alligevel kunne afvikles. Der var ingen protester der blev hørt.

Talende oldermand fortalte at spillested i denne sæson forbliver Høffdingsvej. Hvad fremtiden bringer er uvist, men forskellige projekter har været/er i spil.

Tællende oldermand fremlagde regnskabet hvortil der ikke var protester. Regnskabet var behørigt underskrevet af tællende oldermand og revisor. Regnskabet blev godkendt.

Seende oldermand fremlagde dele af turneringsplanen. En del meningsytringer, men den del der står fast er at holdturneringen afvikles med 13 kampe á 32 spil så alle spiller mod alle. Måske afsluttet med en finale mellem de 4 bedst placerede.
Det blev fremført at det ville være godt at spille hold hele efteråret, da den største del af holdturneringer udenfor clubben spilles i efteråret og clubmændene bør være rustet til dette. Der var forskellige argumenter og opnåedes ingen form for konsensus.
Factcheck: Divisionerne afvikles med 2 weekender før og 2 weekender efter årsskiftet. Københavnserien afvikles med 2 lørdage før og 2 lørdage efter årsskiftet. Damedivisionen afvikles med 1 weekend før og 2 weekender efter årsskiftet.

Rasmus Nielsen blev som afgående tællende oldermand hædret med en god flaske rom? I parentes bemærket blev Rasmus også hædret ved ordentligt clubraad ultimo april 2022 og blev opfordret til at indkøbe en flaske whisky efter eget valg som gave. Dette er sket, men Rasmus undlod at indkøbe en flaske der ville tømme Studens kasse og bilaget er forsvundet så hverken Rasmuss eller Studenterforeningens økonomi er udfordret uacceptabelt.

Oldermandsrådet holdt møde i sidste uge og drøftede en række dårligt italesatte forhold. Se separat stærkt forkortet liste. Listen skal mest ses som en opremsning og præcisering af allerede gældende hævdvundne fremgangsmåder. Læs i hvert fald om oprydning og korrektion af resultater. Referenten forestiller sig vi tager en drøftelse af listen på næstkommende almindelige clubraad.

Det blev gentagne gange påtalt at dette og hint ikke var i henhold til Skraaen, vores clubreglement fra 14. september 1928, med revisioner fra 26. november 1997. Dertil kan føjes at meget uskrevet er blevet tradition og holdt i hævd i Studenterforeningen. F.eks vil mange sikkert mene at de har hævd på en servering på clubbens regning til clubraadene. Dette er faktisk ikke tilfældet, men det vil næppe blive set som en forbedring af clubmændenes forhold hvis denne opfordring til umådeholden druk blev fjernet.
Skraaen er clubbens vedtægter indadtil. Udadtil i forhold til den moderne verden, GDPR, hvidvaskningsloven osv er gældende "Nye vedtægter" af 9. marts 2020.
Begge vedtægter kan læses på studen.dk

Der indkaldes til næstkommende almindelige clubraad onsdag 27. april 2023.

Gid i må få mange stik
Skrivende Oldermand