Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 24 04 2024 -  Ordentligt Clubraad

 17 04 2024 -  parfinale 3/3 A B 

 10 04 2024 -  hold 11/11 A 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Clubreglement v20221124

29 12 2022-Tyge Fogh

Forslag til Clubreglement

Studenterforeningen har altid været en lettere løssluppen club med få regler.
Der er dog omstændigheder der bør adresseres og iskrivesættes

§1 Oprydning
Ved enhver clubaftens afslutning må clubmændene sørge for at rydde op. Eget bord befries for kortmapper, turneringsplancher, bridgemates, øldåser og kaffekopper og andet materiale. Omkringstående flasker o.l. afryddes ligeledes eller placeres på kendt synders bord.
Nogle borde har yderligere pligter i form af fjernelse af meldekasser og transportering af borde og stole til forudbestemte placeringer.
Specifikt for sæson 2022-2023:
I det store lokale skal ingen borde flyttes. Ej heller meldekasserne. Der skal stå 2 stole ved hvert bord (Lokalet bruges af skakklub følgende dag)
I det lille lokale skal alt ryddes. Stolene flyttes til biblioteket. Bordene placeres i et hjørne. Meldekasserne i meldekassekasserne.


§2 Kort
Ved enhver rundes afslutning sendes kortene til rette bord ELLER samles de af turneringslederen udpegede steder. Selvsagt lagt i nummerorden

§3 Resultater
A. Ganske sjældent, men af og til har tiende oldermand ikke lagt link til seneste turnering på forsiden af studen.dk. Fortvivl ej, men prøv dette link
B. Resultater rettes som hovedregel før afslutning af en Clubaften.
Der er i Dansk Bridgeforbunds reglement ikke givet plads til rettelse af resultater efter en turnerings afslutning, her forstået en spilleaftens afslutning.
I Studenterforeningen gives ekstraordinært mulighed for at oversete fejl kan rettes skriftligt eller telefonisk indtil dagen før den næst kommende spilleaften ved henvendelse til Tiende oldermand(Durrin)
Anmodning om rettelser på den næst kommende spilleaften vil ikke blive imødekommet.
Hvis Tiende spotter oplagt fejlindtastede resultater vil de blive rettet uden advis til de skyldige.

§4 Substitut
Har du eller din makker har lovligt eller ulovligt forfald, sørger i selv for substitut og for aflønning af denne på passende vis.
Information om substitut og DBF-nummer meddeles ved indtastning på bridgemate(hvis muligt) eller ved mundtlig eller skriftlig anmeldelse til Tiende oldermand(Durrin) efter dennes anvisninger.
Inspiration til substitutfremfinding kan findes på fanen Substitutter.

§5 Ur
Vi spiller med ur og med alarm.
Clubmænd med andre formål med fremmøde end bridge vil således bedre kunne indpasse bridgen i deres øvrige aktiviteter.
Turneringslederen vil tilrettelægge alarmernes antal på passende vis.

§6 Sidste spil
Hvis sidste spil i en runde ikke er taget ud af mappen 5 minutter før rundeskift, er alle clubmænd ved bordet ansvarlige for at spillet ikke spilles men i stedet noteres som "Ikke spillet".
Spillet vil blive scoret 50%-50%.
Hvis man alligevel spiller spillet, man opdages og særligt hvis det griber forstyrrende ind i afviklingen af næste runde, vil turneringslederen eventuelt score spillet betydeligt laverer. 30%-30% er set.

§7 System
Studenterforeningen tillader ethvert system, også systemer Dansk Bridgeforbund anser for upassende i forbundets turneringer.
Forslag til forsvar mod sådanne systemer bør fremlægges uopfordret.
Systemkort bør ligeledes fremlægges uopfordret, uanset hvilket system man spiller.

§8 Støj
Der er lydt i vores lokaler og vi sidder tæt. Enhver clubmand bør iagttage forholdsregler for at imødegå denne problematik.

§9 Udluftning
Bør om nødvendigt ske intensivt i kort tid (5min) ved rundeskift.
Døren til rygerområderne skal altid holdes lukket.

§10 Lovbrud
Simple korrektioner klarer bordet helst selv under iagttagelse af omhyggelig overholdelse af bridgelovene således ingen bliver snydt.
Men langtfra alt er simpelt og i sådanne tilfælde skal turneringslederen naturligvis tilkaldes.