Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Næste spilledag:


  13 12 2023 - par 2 3/3 

 Sidste nye resultater:


 06 12 2023 -  par 2 2/3

 29 11 2023 -  hold 4/11

 22 11 2023 -  ekstra

 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg

Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Uordentligt clubraad 07-09-2022

07 09 2023-

Genstandene for det indvarslede Raads Forhandlinger refereres.

1. Dirigent Kruse vælges in absentia med akklamation.

2. Talende oldermand fortæller om dette og hint.
Nogle clubmænd(Kello, Feldskov, Perry og Kruse) har repræsenteret Studenterforeningen vel ved at blive nummer 2 i Svendborg i Vignobles fineste række.
Nogle clubmænd har kæmpet forgæves for at kvalificere sig til 3. division. Et plaster på såret er at det ville have været kvalifikation til 3. division vest.
Malmø-Studen kampen blev vundet af Studen, så den smukke pokal er stadig indenfor Kongerigets grænser.
Spillested den kommende sæson er Høffdingsvej. Desværre ved vi ikke præcist hvor Studenterforeningen holder til huse næste sæson.

3. Tællende oldermand fremlægger det endelige regnskab der angives at være lige så kedeligt som det plejer at være. Regnskabet kan ses her(Lige om lidt). Mens vi venter på den endelige blåstempling fra revisor Claus, godkender de fremmødte clubmænd regnskabet under forudsætning at dette sker indenfor en rimelig tid.

4. En huslejestigning af ukendt størrelse vil ske. Derfor en beskeden kontingentstigning. Satserne kan ses her, herunder hvad parkonstellationer med 3 deltagere skal betale.

5. Seende oldermand fremlægger ikke turneringsplan, da han løber Marathon et for referenten ukendt sted. Vi regner med han planlægger turneringerne som vanligt med vekslende hold og par således at hold gerne lægges op til divisionsweekender og lignende.
Blev ikke omtalt, men det kan påregnes at en del clubmænd vil foretrække Madeira som opholdssted uge 45 og Tenerife 2024 uge ca 12, hvorfor disse spilleaftener forventes friholdt til frivillige enkeltaftensturneringer.
Holdturneringen forventes afviklet efter alle mod alle princip. Det går ikke op med 25 par hvorfor det vil være grumme belejligt, hvis et enkelt hold består af 3 par så antallet af hold bliver 12.
Parturneringen har ikke samme problem. Par nummer 26 bliver et formentlig 3 personers par af unge familiefædre der ikke kan få fri alle onsdage, men godt ca hver anden til parturnering.
Præcis plan udkommer når seende oldermand er kommet i mål.
Vi spiller parturnering de næste par gange. Så er der tid til at få holdkonstellationerne på plads.

6. Kævl
Uordentligt clubraad er blevet en uskreven fast begivenhed ved sæsonstart.
Skrivende oldermand fremfører at uordentligt clubraad iflg. Skraaen kan afholdes hvis der er behov efter de i §7 fastsatte retningslinier.
Det kan mistænkes at behovet væsentligst er at få en øl på Studens regning, men desuagtet vil skrivende oldermand sørge for at en mere officiel fremgangsmåde bliver noteret i deklaration og clubreglement, når nu Oldermændene år efter år mener der er behov for et uordentligt clubraad på sæsonens første dag.

Herefter erklærede den nu tilstedeværende dirigent clubraadet for hævet og aktiviteterne blev fortsat i spillelokalet.