Velkommen til Studenterforeningens Bridge Club!

 Sidste nye resultater:


 24 04 2024 -  Ordentligt Clubraad

 17 04 2024 -  parfinale 3/3 A B 

 10 04 2024 -  hold 11/11 A 

 Diskussion -Sidste 5 indlæg





Studenterforeningens Bridge Club
Københavns Bridge Klub
Høffdingsvej 10
2500 Valby

E-mail: studen@studen.dk
reg.nr. 1551 konto nr. 1497669

 Ordentligt Clubraad 24-04-2024

26 04 2024-Tyge Fogh

Referat fra hændelsen

O. Valg af dirigent
Henrik Kruse påtog sig efter lidt overtalelse det ærefulde hverv.

1. Talende oldermands beretning
Om året der gik. Hele talen kan læses her(link).
At være et ulige antal par er noget rod. Det sker ikke igen.
Studen flytter til Nordre Fasanvej 113 i Lahrmans Saloner. Der er plads til 64 spillere og det når vi forhåbentlig. Flere nye par har meldt sig.
Lokalerne er ved at blive gjort i stand og er så meget i stand at Studen vil invitere til åbent hus for medlemmer og hang arounds onsdagene 22. maj og 29. maj. Happy Hour frem til kl 19. Spillet starter som vanligt kl 18.45.

Clubmænd der har fortjent ros
DM for damer gik strygende sidste spilleweekend og Susan Just-Olesen - Margrethe Rükow, Birgitte Rønn - Karen Enevoldsen rykkede frem til 2. pladsen. Næste år forventer vi en forbedring.

Med en fælles indsats af holdpallerne lykkedes det at trække Kello op i 2. division

Lokalt skal følgende hædres:

Holdturneringen
1. Clubmestre: Jesper Poulsen - Birger Jonasen og Henrik Knudsen - Ole Majgaard - Kenneth Madsen
2. Henrik Kruse - Jens Astrup, Perry Sjöberg - Mikael Velschow-Rasmussen
3. Troels Husted Jensen - Preben Thaarup, Birgitte Rønn - Maj-Britt Nielsen - Karen Enevoldsen

Parturneringen, A-rækken
1. Clubmestre: Martin Christoffersen - Vibeke Lund
2. Peter Lyngsø - Dann Brunebjerg
3. Peter Koch Larsen - Lars Bækkel Petersen

Parturneringen, B-rækken
1. Henrik Knudsen - Ole Majgaard- Kenneth Madsen
2. Jimmy Jørgensen - Nikolaj Noval
3. Simon Ortmann - Kathrine Ortmann

Andre har helt sikkert gjort klubben ære i andre turneringer.

Tillykke til alle.

Ollie Majgaard holder op i Studen og deltog ikke i Clubraadet. Deltagernes held da talende oldermand havde bestemt der skulle være flaskepræmier og Ollie donerede alt hvad han måtte vinde til fælles konsumering. Tak for det.

2. Skrivendes oldermands beretning
Kort, da talende redegjorde for Clubmændenes meritter.

En reklame for Clubdeklaration og Clubreglement der er forfattet for flere år siden af skrivende. Kan anbefales at læse og vil blive opdateret når der er grund til det.

Studens har også et diskussionsforum. Åbent for alle (selvom det mest ligner skrivendes personlige legeplads).

Bronzemester i år er Birger Jonasen med 332 point tæt fulgt af Preben Thaarup med 331 point.
Sidste år talte Kruse varmt om den forsvundne bronzestud der burde gives til vinderen (han vandt den selv). Det formodes at den smukke skulptur stadig befinder sig i Astrups kælder.

3. Tællendes beretning
Tællende oldermand fremlagde et foreløbigt regnskab. Udgifterne er beskedne. Indtægterne mindre beskedne så studen har øget egenkapitalen med 38.000 til godt 160.000. Det sker ikke til næste år kan det loves. Huslejen stiger. Hvor meget er ikke helt klart.
Stor egenkapital? Tjo, men vi vil gerne have lidt at brænde af om 4 år når Studen fylder 100 år.
Grundet mangel på data var der ikke udarbejdet et budget.
Men vi har noget at tære på hvis det skulle gå galt, så Oldermandsrådet foreslog uændret kontingent.
Ingen havde noget at indvende mod det.

Så var det tid til at suspendere Clubraadet og indtage en forfriskning med eller uden procenter.

4. Valg til oldermandsrådet
Ingen nyheder. Alle oldermænd tager et år mere:
Talende Oldermand: Henrik Knudsen
Tællende Oldermand: Jimmy Jørgensen
Skrivende Oldermand: Tyge Fogh
Seende Oldermand: Jens Astrup
Tiende Oldermand: Durryn Hynes
Ingen havde noget at indvende mod det.

Som suppleanter blev udpeget Ole Ekstrøm, Dan Mungaard, Martin Christoffersen, Troels Husted og Mette Staugaard


5. Valg til revisor
Som revisorer blev som vanligt udpeget
Claus Rune Nielsen og suppleant Jesper Poulsen

6: Indkomne forslag
Udspil indtastes som STANDARD på bridgemate. En del clubmænd sætter pris på det. Ingen grund til at kævle om det. Bare afstemning. Afstemningen endte ca 17-3 så tiende oldermand sørger for et ekstra hak i Bridgecentral.

Ikke indkommet forslag, men skal vi ikke have opdateret Hall of Fame på hjemmesiden. Selvfølgelig skal vi det. Ses på.

7. Kævl om alle småting vedrørende clubbens forhold

Malmøkampen blev italesat nu: De nye lokaler er ikke helt præsentable i slutningen af maj, så Knudsen og Jarlvig sigter mod en af de sidste lørdage i august. 24. august var alle/de fleste enige om er topprioriteten.

Vil nogen spille Realbridge? Ja var der forbavsende mange der mente.
1. maj skal vi selvfølgelig i Fælledparken, men så begynder hverdagen og Seende(Astrup) og Skrivende(Fogh) oldermænd stabler en turnering på benene 8. maj og 15. maj.
Som vanligt vil spillelokalet være åbent fra kl 18.30. Kl 18.50 gøres status. Hvis der er 4 fulde borde afholdes turneringen. Ellers aflyses og man har tid til at smutte over på Cyberbridge eller Danish Dynamite.
Tilslutningen falder i løbet af sommeren, så vi gider nok ikke arrangere flere Realbridge turneringer. Men man ved aldrig.

Det oplyses fra pålidelig kilde at man vil kunne få Irish Coffee på Nordre Fasanvej. Men ikke noget køkken. I hvert fald ikke i første omgang.

Oplysninger om Studens sommeraktiviteter (2*Realbridge, 2*Happy Hour og 1*Malmøkamp) vil fremgå af separat opslag på Studen.dk. Og når Malmødatoen er fastlagt får du en personlig mail, direkte i din mailbox.

Herefter afsluttede dirigenten Clubraadet og som vanligt blev der fulgt op med en IAC turnering for 7½ bord. Fri rom bidrog ikke til kvaliteten af bridgen, men nogle vandt og alle ønskes god sommer.

Skrivende Oldermand